blog.vibtech.pl

Diagnostyka maszyn i laserowe osiowanie bez tajemnic!

Najnowszy wpis

Diagnostyka maszyn Monitoring drgań on-line

Opis stanu technicznego maszyny

Bazą dla efektywnego i skutecznego nadzoru maszyn są pomiary odpowiednich wielkości charakterystycznych w dłuższym okresie czasu (tzw. „trendowanie”). Naniesienie zmierzonych wartości na wykres wskazuje ich główne położenie w stosunku do założonych progów ostrzegawczych i alarmowych. Gdy wartości graniczne zostaną przekroczone,…