blog.vibtech.pl

Diagnostyka maszyn i laserowe osiowanie bez tajemnic!

Diagnostyka maszyn Monitoring drgań on-line Utrzymanie ruchu

Optymalizacja diagnostyki drgań w zakładach produkcyjnych

Z punktu widzenia optymalnej diagnostyki jest wyznaczenie parametrów określających stosunek wartości systemu diagnostycznego dla danego urządzenia względem kosztu tego urządzenia bądź kosztów jego przestoju.

Optymalizacja diagnostyki drganiowej
Źródło: bebetteratbusiness.com

Diagnostyka drganiowa, a w szczególności sygnał drganiowy niesie wiele informacji związanych ze stanem technicznym maszyn i jest podstawą do wykorzystywania tych sygnałów jako wskaźnika trendu stanu maszyny i wskaźnika potrzeby remontu. Analiza widmowa tych sygnałów pozwala na identyfikację rodzaju uszkodzenie oraz prawidłowe zaplanowanie remontu (np. osiowanie maszyn, wyważanie, wymiana łożysk lub inne). Monitorowanie sygnałów drganiowych umożliwia prowadzenie remontów uwarunkowanych aktualnym stanem technicznym maszyny i zaniechania remontów zapobiegawczych warunkowanych czasem oraz remontów poawaryjnych.

Systematyczne pomiary drgań w punktach kontrolnych umożliwiają wyznaczenie trendu częstotliwości charakterystycznych. Umożliwia to przybliżenie momentu wystąpienia uszkodzenia. Systemy monitorowania drgań maszyn są niezbędne dla maszyn należących do grupy maszyn strategicznych. Wczesne zdiagnozowanie wzrostu poziomu drgań, rozpoznanie przyczyny i odpowiednia reakcja służb utrzymania ruchu pozwoli uniknąć nieplanowanego przestoju fabryki. Zwiększa to również bezpieczeństwo ludzi pracujących w zakładzie. Działanie zapobiegawcze w zakładach jest również ekonomicznie atrakcyjne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zwiększenie czasu pracy między remontami, wzrost wydajności produkcji).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *