Vibtech – Narzędzia utrzymania ruchu

Firma VIBTECH zajmuje się produkcją podkładek regulacyjnych do osiowania maszyn oraz sprzedażą narzędzi przeznaczonych dla warsztatów służb utrzymania ruchu. 

Vibtech

Nasza oferta skierowana jest do zakładów produkcyjnych. Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy kompleksową ofertę wyposażenia technicznego.

www.vibtech.pl

Optymalizacja diagnostyki drgań w zakładach produkcyjnych

Z punktu widzenia optymalnej diagnostyki jest wyznaczenie parametrów określających stosunek wartości systemu diagnostycznego dla danego urządzenia względem kosztu tego urządzenia bądź kosztów jego przestoju.

Optymalizacja diagnostyki drganiowej
Źródło: bebetteratbusiness.com

Diagnostyka drganiowa, a w szczególności sygnał drganiowy niesie wiele informacji związanych ze stanem technicznym maszyn i jest podstawą do wykorzystywania tych sygnałów jako wskaźnika trendu stanu maszyny i wskaźnika potrzeby remontu. Analiza widmowa tych sygnałów pozwala na identyfikację rodzaju uszkodzenie oraz prawidłowe zaplanowanie remontu (np. osiowanie, wyważanie, wymiana łożysk lub inne). Monitorowanie sygnałów drganiowych umożliwia prowadzenie remontów uwarunkowanych aktualnym stanem technicznym maszyny i zaniechania remontów zapobiegawczych warunkowanych czasem oraz remontów poawaryjnych.

Systematyczne pomiary drgań w punktach kontrolnych umożliwiają wyznaczenie trendu częstotliwości charakterystycznych. Umożliwia to przybliżenie momentu wystąpienia uszkodzenia. Systemy monitorowania drgań maszyn są niezbędne dla maszyn należących do grupy maszyn strategicznych. Wczesne zdiagnozowanie wzrostu poziomu drgań, rozpoznanie przyczyny i odpowiednia reakcja służb utrzymania ruchu pozwoli uniknąć nieplanowanego przestoju fabryki. Zwiększa to również bezpieczeństwo ludzi pracujących w zakładzie. Działanie zapobiegawcze w zakładach jest również ekonomicznie atrakcyjne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zwiększenie czasu pracy między remontami, wzrost wydajności produkcji).

Rodzaje diagnostyki technicznej maszyn

Dobór sprzętu i metod diagnostycznych uzależniony jest od rodzaju maszyn i środowiska pracy. Znając cechy charakterystyczne układu napędowego maszyn możemy rozpatrywać wpływ jego elementów na stan techniczny oraz analizować otrzymane wyniki pomiarów diagnostycznych.

Diagnostyka techniczna maszyn
Źródło: investservices.ir

Wyróżniamy trzy główne rodzaje diagnostyki: diagnostykę odbiorczą, diagnostykę eksploatacyjną oraz diagnostykę remontową. Diagnostyka eksploatacyjna, wykorzystując wyniki pomiarów drgań realizowanych w sposób okresowy lub ciągły, wyznacza aktualny stan techniczny obiektu oraz wykrywa uszkodzenie. Diagnostyka remontowa lokalizuje uszkodzenia oraz ocenia stopień jego zaawansowania. Informacje te są niezbędne do zaplanowania zakresu remontu.

Do diagnozowania stanu urządzenia w diagnostyce eksploatacyjnej są symptomy stanu związane ze zmiennymi procesowymi (takimi jak: ciśnienie, temperatura, moc), jak też procesy resztkowe, które nieodłącznie towarzyszą eksploatacji każdej maszyny. Należą do nich procesy termiczne, elektryczne, a przede wszystkim wibroakustyczne. Umożliwiają one prowadzenie procesu diagnozowania bez wyłączenia urządzenia z ruchu (diagnostyka nieinwazyjna).

Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń maszyn można zaliczyć: uszkodzenie łożysk, niewyważenie, brak współosiowości, asymetria pola w stojanie i wirniku. Dobór sprzętu i metod diagnostycznych uzależniony jest od rodzaju maszyn i środowiska pracy. Znając cechy charakterystyczne układu napędowego maszyn możemy rozpatrywać wpływ jego elementów na stan techniczny oraz analizować otrzymane wyniki pomiarów diagnostycznych. Klasa stosowanej aparatury oraz częstotliwość pomiarów zależy od miejsca maszyny w układzie technologicznym.

Diagnostyka drganiowa maszyn

Diagnostyka to umiejętność rozpoznawania stanu na podstawie objawów lub symptomów (diagnostikós po grecku oznacza umiejący rozpoznawać). Jeszcze kilkanaście lat temu mówiono tylko o diagnostyce medycznej.

Miernik drgań SVAN 974

Obecnie pojęcie to bardzo szybko wkroczyło do techniki, a w szczególności do inżynierii mechanicznej. Diagnostyka drganiowa umożliwia pomiar, analizę i ocenę informacji zawartych w sygnale drganiowym. Do grupy maszyn poddawanym analizie drgań można zaliczyć: silniki elektryczne, wentylatory, pompy, turbiny, przekładnie oraz sprężarki.
Prewencyjne stosowanie narzędzi do diagnostyki drgań maszyn wirnikowych daje możliwość wykrycia wad i uszkodzeń z dużym wyprzedzeniem. Na rynku dostępne jest wiele rodzajów narzędzi do oceny stanu technicznego maszyn. Jedyną metodą, która umożliwia dokładną identyfikację źródła problemu jest diagnostyka drganiowa maszyn. Pomiar drgań najczęściej jest realizowany za pomocą przenośnych analizatorów i mierników drgań wyposażonych w czujniki akcelerometryczne.
Pomiar drgań realizowany jest w węzłach łożyskowych lub na korpusach maszyn w trzech kierunkach: płaszczyzna prostopadła do osi wału (pionowo, poziomo)  oraz wzdłuż osi wału.

Czy warto wprowadzić diagnostykę drganiową?

W celu odpowiedzi na postawione pytanie zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, który został opublikowany na łamach gazety „Szef Utrzymania Ruchu”. 
SzefUR_art_blog
Czy znając dokumentację techniczną maszyn oraz otrzymane wyniki pomiarów diagnostycznych można podnieść ich bezpieczeństwo,

wydajność oraz dyspozycyjność? Należy zastanowić się nad tym, czym jest diagnostyka drganiowa maszyn. Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa może przynieść inwestycja w odpowiednie

do tego celu narzędzia oraz dział utrzymania ruchu.

Diagnostyka maszyn i laserowe osiowanie bez tajemnic!