Narzędzia do diagnostyki drganiowej łożysk tocznych

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi umożliwiających diagnostykę drganiową łożysk tocznych. Każde z dostępnych narzędzi charakteryzuje się specjalistycznymi zadaniami pomiarowymi dostosowanymi dla danego typu, rodzaju lub wielkości maszyn, a nawet branży.

Miernik drgań

Jednym z takich mierników jest mobilny miernik drgań. Przeznaczony jest do pomiarów wibracji maszyn. Może być używany przez służby utrzymania ruchu, dział serwisu, instalatorów, pracowników działów badań i rozwoju itp. Analizator drgań posiada wbudowany filtr maszynowy (10 Hz ÷ 1 kHz) zgodny ze standardem ISO 10816, który umożliwia ocenę stanu technicznego maszyn. Przyrząd ten umożliwia jednoczesne pomiary przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia. Trzy profile drgań umożliwiają równoległe pomiary z trzema niezależnie zdefiniowanymi filtrami i stałą czasu detektora RMS. Każdy z profili pomiarów zapewnia dużą liczbę wyników (m. in RMS, Peak i Max), FFT.

Zaawansowany zapis historii przebiegu czasowego dla każdego profilu dostarcza kompletnych informacji o mierzonym sygnale. Dane pomiarowe zapisywane na karcie microSD w łatwy sposób mogą zostać zgrane na każdy komputer za pomocą interfejsu USB i oprogramowania SvanPC++.

Najczęściej spotykane rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych.

Łożyska toczne występują praktycznie we wszystkich rodzajach maszyn i urządzeń spotykanych w każdej gałęzi przemysłu. Diagnostyka drganiowa łożysk tocznych od wielu lat jest standardem powszechnie spotykanym w zakładach produkcyjnych.

Kontrola stanu technicznego maszyn, a w szczególności zużycia eksploatacyjnego łożysk, poprawności montażu czy współosiowości wałów, jest podstawą do oceny stanu technicznego urządzenia. Za pomocą odpowiednich narzędzi oraz badań diagnostycznych działy utrzymania ruchu mogą dokładnie zaplanować zadania zapobiegające awaryjnemu zatrzymaniu maszyn i w rezultacie produkcji.

Jeżeli łożyska toczne używane są w sposób właściwy, powinny one przepracować przewidywany czas pracy wynikający z ich żywotności zmęczeniowej. Jednakże łożyska często ulegają przedwczesnym uszkodzeniom wskutek błędów, których można uniknąć.

Stan techniczny maszyn i urządzeń można kontrolować za pomocą odpowiednich do tego celu narzędzi diagnostycznych. Umiejętne wykorzystanie oraz analiza wyników badań diagnostycznych dostępnych w elektronicznych narzędziach pomiarowych takich jak np. mierniki i analizatory drgań pozwala między innymi na wydłużenie czasu pracy między remontami, redukcję kosztów utrzymania ruchu oraz uniknięcie nieplanowanych awarii i związanych z tym strat finansowych przedsiębiorstwa.

Do głównych czynników wpływających na poprawę stanu technicznego łożysk wpływa jakość smarowania, poprawność montażu, współosiowość oraz redukcja drgań.

Do najczęściej spotykanych rodzajów uszkodzeń łożysk tocznych można zaliczyć:

  • zużycie spowodowane cząstkami ściernymi (słabe wgniecenia na bieżniach i elementach tocznych),
  • niedostateczne smarowanie (objawia się bieżniami wypolerowanymi na wysoki połysk),
  • drgania (wgłębienia w dnie łożyska),
  • korozja cierna,
  • łuszczenie w wyniku korozji ciernej,
  • pęknięcia na powierzchniach bocznych (montaż bez specjalnych narzędzi),
  • brak współosiowości.

Vibtech – Narzędzia utrzymania ruchu

Firma VIBTECH zajmuje się produkcją podkładek regulacyjnych do osiowania maszyn oraz sprzedażą narzędzi przeznaczonych dla warsztatów służb utrzymania ruchu. 

Vibtech

Nasza oferta skierowana jest do zakładów produkcyjnych. Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy kompleksową ofertę wyposażenia technicznego.

www.vibtech.pl

Optymalizacja diagnostyki drgań w zakładach produkcyjnych

Z punktu widzenia optymalnej diagnostyki jest wyznaczenie parametrów określających stosunek wartości systemu diagnostycznego dla danego urządzenia względem kosztu tego urządzenia bądź kosztów jego przestoju.

Optymalizacja diagnostyki drganiowej
Źródło: bebetteratbusiness.com

Diagnostyka drganiowa, a w szczególności sygnał drganiowy niesie wiele informacji związanych ze stanem technicznym maszyn i jest podstawą do wykorzystywania tych sygnałów jako wskaźnika trendu stanu maszyny i wskaźnika potrzeby remontu. Analiza widmowa tych sygnałów pozwala na identyfikację rodzaju uszkodzenie oraz prawidłowe zaplanowanie remontu (np. osiowanie maszyn, wyważanie, wymiana łożysk lub inne). Monitorowanie sygnałów drganiowych umożliwia prowadzenie remontów uwarunkowanych aktualnym stanem technicznym maszyny i zaniechania remontów zapobiegawczych warunkowanych czasem oraz remontów poawaryjnych.

Systematyczne pomiary drgań w punktach kontrolnych umożliwiają wyznaczenie trendu częstotliwości charakterystycznych. Umożliwia to przybliżenie momentu wystąpienia uszkodzenia. Systemy monitorowania drgań maszyn są niezbędne dla maszyn należących do grupy maszyn strategicznych. Wczesne zdiagnozowanie wzrostu poziomu drgań, rozpoznanie przyczyny i odpowiednia reakcja służb utrzymania ruchu pozwoli uniknąć nieplanowanego przestoju fabryki. Zwiększa to również bezpieczeństwo ludzi pracujących w zakładzie. Działanie zapobiegawcze w zakładach jest również ekonomicznie atrakcyjne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zwiększenie czasu pracy między remontami, wzrost wydajności produkcji).

Rodzaje diagnostyki technicznej maszyn

Dobór sprzętu i metod diagnostycznych uzależniony jest od rodzaju maszyn i środowiska pracy. Znając cechy charakterystyczne układu napędowego maszyn możemy rozpatrywać wpływ jego elementów na stan techniczny oraz analizować otrzymane wyniki pomiarów diagnostycznych.

Diagnostyka techniczna maszyn
Źródło: investservices.ir

Wyróżniamy trzy główne rodzaje diagnostyki: diagnostykę odbiorczą, diagnostykę eksploatacyjną oraz diagnostykę remontową. Diagnostyka eksploatacyjna, wykorzystując wyniki pomiarów drgań realizowanych w sposób okresowy lub ciągły, wyznacza aktualny stan techniczny obiektu oraz wykrywa uszkodzenie. Diagnostyka remontowa lokalizuje uszkodzenia oraz ocenia stopień jego zaawansowania. Informacje te są niezbędne do zaplanowania zakresu remontu.

Do diagnozowania stanu urządzenia w diagnostyce eksploatacyjnej są symptomy stanu związane ze zmiennymi procesowymi (takimi jak: ciśnienie, temperatura, moc), jak też procesy resztkowe, które nieodłącznie towarzyszą eksploatacji każdej maszyny. Należą do nich procesy termiczne, elektryczne, a przede wszystkim wibroakustyczne. Umożliwiają one prowadzenie procesu diagnozowania bez wyłączenia urządzenia z ruchu (diagnostyka nieinwazyjna).

Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń maszyn można zaliczyć: uszkodzenie łożysk, niewyważenie, brak współosiowości, asymetria pola w stojanie i wirniku. Dobór sprzętu i metod diagnostycznych uzależniony jest od rodzaju maszyn i środowiska pracy. Znając cechy charakterystyczne układu napędowego maszyn możemy rozpatrywać wpływ jego elementów na stan techniczny oraz analizować otrzymane wyniki pomiarów diagnostycznych. Klasa stosowanej aparatury oraz częstotliwość pomiarów zależy od miejsca maszyny w układzie technologicznym.

Diagnostyka maszyn i laserowe osiowanie bez tajemnic!